Mesures de qualitat d’aire obertes, senzilles i locals.

Aire.net és un desplegament a Sóller del projecte sensor.communty, una xarxa internacional i oberta de sensors de qualitat d’aire. Una iniciativa de gotes.org

Visió global, acció local

Implementam localment una iniciativa global. No cal reinventar la roda però si importar-la i adaptar-la al nostre entorn.

Lliures i oberts

Totes les dades, eines i mesures generades estan a la disposició de tothom contribuïnt al coneixement lliure.

Cultura del coneixement

Fomentam l'entendre el perquè de les coses i l'empoderament tecnològic. Hem de ser creadors de tecnologia no mers consumidors.

Mapa de sensors

Comprova la qualitat de l’aire amb la informació de sensor.community. Pots ajustar el nivell de zoom del mapa per veure amb detall els sensors ja sigui a nivell local com internacional. També pots clicar els hexàgons i veure l’evolució de les mesures.

Sensors

Els sensors estan ensamblats segons la guia de sensor.community.

Preguntes freqüents

La comunitat sensor.communty permet que qualsevol pugui crear els sensors seguint les seves guies. Així doncs al mapa apareixen tant els sensors que hem desplegat nosaltres com els que hagin pogut desplegar altres usuaris. Quan més sensors hi hagi millors mesures obtindrem!

Tots els sensors que apareixen al mapa són vostres?

Segurament si ha desaparegut és perquè s’ha desconnectat o romput, no passis ànsia els tenim monitoritzats i en tenir un moment el farem funcionar de nou :). Això és degut a que requereixen electricitat i Internet i les coses a vegades fallen. També estan exposats a sol i humitat fent que de tant en quan requereixin manteniment.

Ha desaparegut un sensor del mapa, que ha passat!?

A Sóller és tradició tenir-ne dos jocs de tot ;). Coneixem la iniciativa de Sóller per l’Aire. A finals del 2019 vam dir als impulsors de Sóller per l’Aire que teniem el sensor de sensor.community i que convenia fer ús de xarxes de sensors en comptes de mesures manuals per evitar els biaixos i incrementar la precisió. Esperam que pugin fer un bon ús de les dades.

Quina relació hi ha entre aire.net i la iniciativa Sóller per l’aire?

Els sensors estan basats amb un SDS011 de baix cost. Es cert que la seva precisió és inferior a equips molt més cars. L’aproximació del projecte és que és molt millor tenir molts sensors repartits arreu analitzant molts punts amb un grau menys de fiabilitat que no pas tenir un equipament car a un únic lloc. Si vols més informació de la precisió dels SDS011 pots trobar-la a al fòrum de sensor.community o revisar aquests articles

Com de fiables són les mesures dels sensors?

Esteim contents que t’agradi! Si t’agrada el projecte diga’ns-ho per correu electrònic a info@aire.net o al formulari de contacte. Si te va ganes pots apadrinar un sensor, que ve a ser donar suport econòmic perquè algun dels sensors funcioni. També hi ha la opció de fer una donació a sensor.community, fa una gran feina i segur que també els hi va bé tenir suport.

M’encanta el projecte! Com puc coŀlaborar o donar un cop de mà?

Les particules PM2.5 i PM10 són particules fines de pols (de 2.5 micres o 10 micres de mida) que al respirar-les es van acumulant a l’organisme. Sembla ser que incideixen directament amb l’esperança de vida de les persones. És una mesura que s’ha posat molt de moda a les ciutats per la combusió dels vehicles però també pot provenir d’altres fonts.

Per què mesurar la qualitat de l’aire? Què són les partícules PM2.5 i PM10?

Línies de feina

Recoŀlecció de mesures

La base del projecte és la recoŀlecció de dades. Per això construim i anam desplegant els sensors arreu completant el mapa. Així tenim una font de dates amb les que treballar alhora que contribuïm al mapa de sensors.

Anàlisi de dades

El volum de dades generat és gran, mesures cada 2 minuts de 5 tipus per cada un dels sensors. A més és correlacionable amb diversos factors socials i ambientals. L’anàlisi d’aquestes dades és complex i s’ha de fer a consciència.

Interpretació i humanització de dades

El coneixement ha de ser assequible per tothom, treballam per oferir indicadors clars i entenibles per tothom, per poder entendre que i com podem millorar la qualitat de l’aire.

Desenvolupament d’eines

Tot el procés tant en la recoŀlecció, com anàlisi i intepretació està fet amb eines tecnològiques, electronica, xarxes i programari. A cada eix esteim millorant la tecnologia existent i desenvolupant-ne de nova per posar-la a disposició de tothom.

El projecte

2017 llançam un operador d’Internet rural a la vall de Sóller anomenat gotes.org. A setembre de 2019 participant a una trobada a Catalunya de guifi.net coneixem el projecte sensor.community. Muntam un primer sensor a finals del 2019 i des de llavors hem estat recoŀlectant mesures. Així doncs iniciam aquest projecte per diversificar la nostra activitat i endinsarmos al món de l’Internet de les coses (IoT) i anàlisi de dades aprofitant tot el nostre bagatge i infraestructura tècnica.

Joan

Joan Arbona

Xarxes i comunicacions

Activista, impulsor de Guifi.net a Sóller, co-fundador de Gotes.org i coŀlaborador tècnic a Ona Mediterrània. També administrador de sistemes al Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears.

Jose Luis

Jose Luis Lucas

Electrònica

Expert en electrònica, co-fundador de Gotes.org, administrador de serveis de continguts multimèdia en streaming. També treballant al Parc Bit en el sector del IoT i xarxes de sensors investigant protocols de llarg abast i baixa potència.

Bartomeu

Bartomeu Miró

Desenvolupament

Administrador de Sistemes, co-fundador de Gotes.org, expecialista en plataformes web d’alt trànsit. També treballant APSL, empresa del Parc Bit, principalment com consultor en Cloud públic per l’Ajuntament de Barcelona.

Jaume

Jaume Mateu

Anàlisi de dades

Politòleg reconvertit en Analista de Dades. Actualment treballant a Barcelona com a consultor en Inteligència Artificial i Ciència de Dades.

Contacte

Si t’interessa el projecte, vols rebre novetats, tens cap dubte, vols donar un cop de mà, que desplegem sensors a alguna zona concreta encara que sigui fora de Sóller, etc. Contacta’ns :)